• Cung cấp hệ thống xử lý khí nén cho dự án xây dựng Dangjin Hydrogen Shipping Center
  • Bắt đầu sản xuất máy sấy khí lạnh thế hệ thứ 3 (loại tuần hoàn)
  • Bắt đầu sản xuất máy sấy khí lạnh thế hệ 2 (loại không tuần hoàn)
  • Bắt đầu sản xuất máy làm lạnh không khí lạnh
  • Máy sấy khí lạnh thế hệ 2