Khí nén được làm mát trực tiếp bằng môi chất lạnh trong thiết bị trao đổi nhiệt, máy sấy khí kiểu làm mát gián tiếp giúp làm mát và hút ẩm cho khí nén thông qua môi chất cấp nhiệt trung gian.

Máy sấy khí nén của GSA có độ tin cậy và hiệu quả sử dụng cao

Không giống như hệ thống làm mát trực tiếp trong đó khí nén được làm mát trực tiếp bằng chất làm lạnh trong bộ trao đổi nhiệt, máy sấy khí kiểu làm mát gián tiếp cho phép làm mát và hút ẩm khí nén thông qua môi trường làm nóng trung gian. Đối với môi trường sưởi ấm trung gian, nước làm mát như nước muối thường được sử dụng.

Một hệ thống làm mát trực tiếp thông thường bao gồm hai bộ trao đổi nhiệt khác nhau như bộ trao đổi nhiệt không khí đối không và bộ trao đổi nhiệt không khí REF. Ngược lại, một máy sấy không khí làm mát gián tiếp bao gồm ba bộ trao đổi nhiệt: bộ trao đổi nhiệt không khí đối với không khí, bộ trao đổi nhiệt trung bình đến REF và bộ trao đổi nhiệt trung bình đến không khí. Chất lỏng làm mát được sử dụng làm môi trường sưởi ấm thường có công suất nhiệt và nhiệt dung riêng cao. Nhờ đó, nó đảm bảo
điểm sương ổn định hơn trong một số trường hợp nhất định như tải tăng nhanh so với phương pháp làm mát trực tiếp.

Direct Cooling Indirect Cooling
Heat Exchanger Air to Air Air to Air
Air to Ref Cooling medium to Ref.
Cooling medium to Ref.
System Configuration Relatively simple Complicated
Application Good for small-medium size Good for large size
Dew Point Relatively stable More stable than direct cooling

máy sấy khí GSA

Máy sấy khí lạnh

Dòng HYD-N Dòng HYD-HTN Dòng HYD-N2 Dòng HYD-N3 Dòng HYD-CH Máy sấy khí làm mát gián tiếp Dòng HYDM-N2 Liên hệ Vị trí

0919 29 09 88