Cho biết áp suất chênh lệch bằng cách phát hiện áp suất ở đầu vào và đầu ra của bộ lọc và cho phép người dùng kiểm tra khi nào nên thay thế phần tử bộ lọc

Thiết bị xử lý khí nén của GSA đưa chất lượng không khí lên hàng đầu

Máy đo áp suất khác nhau

Cho biết áp suất chênh lệch bằng cách phát hiện áp suất ở đầu vào và đầu ra của bộ lọc và cho phép người dùng kiểm tra khi nào nên thay thế phần tử bộ lọc

HDI30

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Operating Temp. 2 ~ 60℃
Operating Press. Max. 16 barg
Green Area 0~0.6 bar
Red Area 0.6~0.9 bar
Mounting Bolt M5
Dimension(D x L x H, mm) 40 x 40 x 35
Weight 0.03 kg

HDI50

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Operating Temp. 2 ~ 60℃
Operating Press. Max. 16 barg
Green Area 0~0.6 bar
Red Area 0.6~0.9 bar
Mounting Bolt M5
Dimension(D x L x H, mm) 64 x 72 x 68
Weight 0.15 kg