Bình chứa tạm thời lưu trữ khí nén từ máy nén khí và hỗ trợ hoạt động hiệu quả của nó.

Thiết bị xử lý khí nén của GSA đưa chất lượng không khí lên hàng đầu

Bình chứa khí có thể làm gì?

Bình chứa khí là thiết bị phụ trợ của hệ thống cung cấp khí nén. Nó tạm thời lưu trữ khí nén từ máy nén khí và hỗ trợ hoạt động hiệu quả của nó.

  • Tăng chi phí quản lý máy nén khí do khoảng thời gian có tải/không tải của máy nén khí ngắn
  • Lưu trữ tạm thời khí nóng từ máy nén khí, giải phóng nước ngưng tụ bằng cách làm mát khí nén một cách tự nhiên và giảm tải cho hệ thống khí nén
  • Giảm thiểu sự thay đổi áp suất ảnh hưởng đến quá trình sản xuất hoặc chất lượng
  • Đảm bảo sự ổn định của quy trình sản xuất trong các tình huống khẩn cấp

Điều kiện thiết kế

  • Áp suất đầu vào: 9,7 barg
  • Nhiệt độ thiết kế: 100℃

Tài liệu tham khảo

  • Các mô hình theo ASME ngoài KS cũng có thể tùy chỉnh.
  • Các mô hình áp suất cao với áp suất thiết kế cao cũng có thể tùy chỉnh.
  • Các mô hình lớn lớn hơn những mô hình đã nêu trong thông số kỹ thuật ở trên cũng có thể tùy chỉnh.
  • Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo để cải tiến sản phẩm.
Model Capacity Connection O.D. Height(H) Anchor Hole Weight
m3 A mm mm mm kg
G
S
0003A 0.3 25A 609 1,450 16 150
0005 0.5 40A 660 1,770 16 210
001 1 50A 916 1,908 16 400
0015 1.5 50A 1,013 2,246 16 560
002 2 65A 1,150 2,358 20 832
0025 2.5 80A 1,284 2,559 20 970
003 3 80A 1,299 2,720 20 1,300
0042 4 100A 1,489 2,820 20 1,500
005 5 100A 1,504 3,437 20 1,750
0061 6 150A 1,626 3,460 22 2,500
007 7 150A 1,626 4,078 22 2,700
008 8 150A 1,606 4,580 22 3,000
010 10 200A 1,878 4,287 24 3,100
012 12 200A 1,960 4,657 24 3,800
013 13 200A 2,134 4,300 24 4,000
016 16 250A 2,480 4,025 24 5,000