Cống ngưng tụ là thiết bị thiết yếu được thiết kế để ngăn ngừa lỗi hệ thống, kéo dài tuổi thọ của thiết bị và ngăn ngừa lỗi sản phẩm

Thiết bị xử lý khí nén của GSA đưa chất lượng không khí lên hàng đầu

Xả nước ngưng

Xả nước ngưng là thiết bị thiết yếu được thiết kế để ngăn ngừa lỗi hệ thống, kéo dài tuổi thọ của thiết bị và ngăn ngừa lỗi sản phẩm bằng cách xả định kỳ nước ngưng được tạo ra trong quá trình hút ẩm khí nén.

HAD-10

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Operating Temp. 2 ~ 60℃
Operating Press. 0.5~16barg
Type Float
Inlet Connection PT 15A
Outlet Connection PT 6A
Dimension 68Φ x 102
(D x H, mm)
Weight 0.1 kg

HAD-20

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Operating Temp. 2 ~ 60℃
Operating Press. 0.5~16barg
Type Float
Inlet Connection PT 15A
Outlet Connection PT 6A
Dimension 84Φ x 184
(D x H, mm)
Weight 0.5 kg

HAD-30

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Operating Temp. 2 ~ 60℃
Operating Press. 0.5~16barg
Type Disk
Inlet Connection PT 15A
Outlet Connection PT 15A
Dimension 86Φ x 175
(D x H, mm)
Weight 0.8 kg

EDV-15T/40T

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Operating Temp. 2 ~ 60℃
Operating Press. 0~15barg
Type Elec. Timer
Inlet Connection PT 15A
Outlet Connection PT 15A
Dimension 95 x 90 x 102
(D x L x H, mm)
Weight 0.6 kg

Dòng DM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Operating Temp. 2 ~ 80℃
Operating Press. 0.8~16barg
Type Level Sensing
Inlet Connection PT 15A
Outlet Connection PT 10A
Dimension 165 x 80 x 155
(D x L x H, mm)
Weight 1.3 kg