Máy sấy khí hút ẩm tháp than hoạt tính là sản phẩm có thêm tháp than hoạt tính vào đầu ra của máy sấy khô hút ẩm thông thường

Máy sấy khí hút ẩm của GSA có khả năng cung cấp khí nén siêu khô đều theo nhu cầu sử dụng

Máy sấy khí hút ẩm tháp than hoạt tính là sản phẩm có thêm tháp than hoạt tính vào đầu ra của máy sấy khô hút ẩm thông thường. Nó loại bỏ hơi dầu và mùi sinh ra trong quá trình nén khí và mang lại điểm đọng sương tốt hơn.

Khí nén được sấy khô trong máy sấy khô hút ẩm chảy vào tháp than hoạt tính. Than hoạt tính loại bỏ dầu và cuối cùng hàm lượng dầu
đạt 0,003mg/m3.

máy sấy khí GSA

Máy sấy khí hạt hấp thụ

Dòng PHL Dòng PEH Dòng PEHB Dòng ZEHB/ZEHC Máy sấy khí hạt hấp thụ tháp than hoạt tính Liên hệ Vị trí

0919 29 09 88