Máy sấy khí tổ hợp bao gồm máy sấy khí lạnh và máy sấy khí hút ẩm được thiết kế để hút ẩm khí nén.

Thiết bị xử lý khí nén của GSA đưa chất lượng không khí lên hàng đầu

Máy sấy khí kết hợp bao gồm máy sấy khí lạnh và máy sấy khí hút ẩm được thiết kế để hút ẩm khí nén. Thay vì được lắp đặt riêng lẻ, chúng được lắp ráp để tương tác với nhau, nâng cao hiệu suất của sản phẩm và giảm mức tiêu thụ năng lượng.

Máy sấy khí kết hợp thân thiện với môi trường, hiệu quả cao, chi phí thấp này được thiết kế để nâng cao hiệu suất hút ẩm và giảm mức tiêu thụ năng lượng bằng cách cung cấp khí nén được làm mát bằng máy sấy khí lạnh cho máy sấy khí hút ẩm và hâm nóng cũng như cung cấp khí nén đã hút ẩm.

Máy sấy không khí kết hợp thông thường có thể được vận hành với máy sấy không khí làm lạnh không tuần hoàn và máy sấy không khí hút ẩm tái sinh không dùng nhiệt hoặc làm nóng. Để tiết kiệm nhiều năng lượng hơn, nó đã sử dụng máy sấy không khí làm lạnh tiết kiệm năng lượng thế hệ thứ 2 hoặc thứ 3 và máy sấy không khí hút ẩm không lọc, giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng một cách sáng tạo.

 1. Chảy vào bộ trao đổi nhiệt thứ nhất của máy sấy không khí lạnh

  Khí nén nhiệt độ cao và khí lạnh thoát ra được trao đổi nhiệt, hâm nóng khí thoát ra trong khi làm mát khí nạp.

 2. Chảy vào bộ trao đổi nhiệt thứ 2 của máy sấy khí lạnh

  Khí nén đã được làm mát sơ bộ được làm lạnh đến điểm sương bằng chất làm lạnh.

 3. Chảy vào máy sấy khí hút ẩm

  Tạo ra khí nén khô (-40℃ hoặc thấp hơn), sử dụng chất làm khô được nạp trong tháp Hấp phụ.

 4. Chảy vào bộ trao đổi nhiệt thứ nhất của máy sấy không khí lạnh

  Chảy vào bộ trao đổi nhiệt thứ nhất của máy sấy không khí lạnh; sau khi trao đổi nhiệt với không khí đầu vào nhiệt độ cao, không khí khô được hâm nóng được cung cấp.

Vận hành TỰ ĐỘNG

Máy sấy không khí làm lạnh được tự động chạy/dừng theo nhiệt độ không khí đầu vào, tránh tiêu thụ năng lượng không cần thiết.

Tiết kiệm chi phí vận hành

Giảm chi phí vận hành với mức tiêu thụ điện năng nhỏ của bộ gia nhiệt tái sinh và lượng không khí thanh lọc nhỏ.

Giảm chi phí hút ẩm

Giảm chi phí chất hút ẩm với khoảng thời gian thay thế dài và mức tiêu thụ chất hút ẩm nhỏ.

Hiệu suất ổn định

Đảm bảo điểm sương ổn định thông qua việc kết hợp với máy sấy không khí được làm lạnh lại.