• Bắt đầu sản xuất máy sấy khí cho máy CNC Hwacheon