• Bắt đầu xuất khẩu sang Châu Á, Trung Quốc, Trung Đông, Canada, Mỹ Latinh, Thổ Nhĩ Kỳ