• Bắt đầu sản xuất bộ lọc khí nén
  • Bắt đầu sản xuất máy sấy khí làm mát sau, máy sấy khí hút ẩm không tỏa nhiệt & sưởi ấm