• Bắt đầu cung cấp các đơn vị tde cho Hanshin Machinery (máy nén khí số 1 Hàn Quốc)
  • Bắt đầu sản xuất máy sấy khí lạnh
  • Công ty được thành lập