• Thu nhận chứng chỉ ETL (dành cho dòng HYD-N)
  • Tham dự Hannover Messe 2015, Đức
  • Phát triển máy sấy khí hút ẩm Zero Loss