• tham gia Sản xuất Indonesia 2013
  • được vinh danh là Doanh nghiệp xuất khẩu triển vọng
  • tham gia PTC Châu Á 2013
  • Mua lại chứng chỉ CE (đối với HYD-N)
  • tham dự Hannover Messe 2013