• Giành giải thưởng công ty số 1 thành phố Gwangju
  • Có chứng nhận CE